<گزارش درباره‌ی ساختن موقعیت‌ها و سازماندهی / گی دوبور>

.
نام اصلی متن «گزارش درباره‌ی ساختن موقعیت‌ها و درباره‌ی ضوابط سازماندهی و عمل در جهت‌گیری انترناسیونال موقعیت‌ساز (سخنرانی در کنفرانس تشکیل انترناسیونال موقعیت‌ساز در ژوئیه‌ی ۱۹۵۷)» است

دانلود

debord-_situationists

مطالب مرتبط
تزهایی درباره‌ی کمون پاریس / گی دوبور، آتیلا کوتانی، رائول ونه‌گم <
کلمات اسیر / مصطفی خیاطی <
چشم‌اندازهایی برای یک نسل / تئو فری <