<نیچه رویاروی واگنر: تکّه‌پرونده‌ی یک روان‌شناس / فریدریش نیچه>

.

فهرست: اشاره || ديباچه || کجا ستايش می‌کنم || کجا اعتراض می‌کنم || واگنر همچون خطری || موسيقی‌ای بی آينده || ما پادنِشينان || واگنر به کجا تعلّق دارد || واگنر همچون پيام‌آورِ پارسايی || چه‌گونه از واگنر رهايی يافتم || روان‌شناس سخن می‌گويد || پی‌گفتار
.
دانلود کتاب

Nietzsche contra Wagner

مطلب مرتبط
واگنر: لیت‌های وزندنک / ماتیلده وزندنک <
زن یونانی / فریدریش نیچه <
نیچه و حیوانات / آلفونسو لینگیس <
نیچه و سن‌پل، لارنس و یوحنای پاتموسی / ژیل دلوز <
درباره‌ی برخی مضامین بنیادی «دانش شاد» نیچه / پیر کلوسوفسکی <
نیچه، امروز (سخنرانی و گفتگو) / پیر کلوسوفسکی <