<زن، هنر، قدرت / لیندا ناکلین>

.
فهرست: زنان، هنر، و قدرت || دایه اثر برت موریسو: ساختار کار و فراغت در نقاشی امپرسیونیستی || گم‌گشته و بازیافته: بار دیگر زنِ منحرف || چند رئالیستِ زن || چرا هیچ هنرمند زن بزرگی وجود نداشته است؟ || مؤخره: نه‌چندان دور از بروکلین: بزرگ‌شدن، پیرشدن با هنر || فهرست نام‌ها || تصاویر
.
دانلود کتاب

Woman-Art-Power