<از سکوتِ استپ: مازُخ و مازخیسم / زاخر مازخ، دلوز، نگارستانی>

فهرست: 

پیشگفتار سردی و شقاوت ـــ ژیل دلوز || تأملاتی درباره‌ی رمان و خاطره‌ای از کودکی ـــ زاخر‌ـ‌مازخ || مازخ و سه زن ـــ ژیل دلوز || قراداد بین فَنی فُن پیستور و لئوپولد فُن زاخر‌ـ‌مازخ || سوپراگوی سادیستی و اگوی مازخیستی ـــ ژیل دلوز || قرارداد بین واندا و زاخر‌ـ‌مازخ || شقاوت تفاوت‌گذار: نقد خرد هستی‌شناختی ـــ رضا نگارستانی

.

masoch-small

دانلود مجموعه‌مقاله

.

مطلب مرتبط

<لئوپولد فُن زاخر‌ـ‌مازُخ / ونوس خزپوش>