<شماره ۲، اسفند ۹۶>

زنوفمینیسم: سیاستی برای بیگانگی، لابوریا کوبنیکس/ آنارکوفمینیسم ــ دو اعلامیه (۱۹۷۱)، رد رزیا و بلک ماریا/ و …

شورشِ زنانه، مانیفستِ ۱۹۷۰/ بیا روی هگل تف کنیم، کارلا لونزی/ ما همه زن‌های کلیتورسی هستیم: نکاتی درباره میراث لونزی، کلر فونتن/ و …

به رنگِ زنان: گفتگوی کالکتیو فیلم روژاوا و هیتو اشتایرل با چهار فرمانده‌ی ی پ ژ/ خودسازماندهی زنان: گذار به سیاستِ آلترمدرن، محدثه زارع/

«مه»، الاهه سروش‌نیا/ سه‌شعر از سوده نگین‌تاج: سپاسگزاری کرده‌ای از خودت آیا و …./ «Ex Nihilo»، ساره پیمان (مجموعه‌عکس)/ ـــ ِ ــــ . . ـــــ 0 ـــْ o: سپیده مجیدی و هومن کاظمیان (مجموعه‌ویدئو) / هفت طرح‌ از گلناز حسینی/ باز هیچ از هیچ و برگ از برگ، و ه ا/ و …

.

دانلود شماره ۲

Cover